جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۸۴

برخورد ژرفی که منشا دنباله دارها را به چالش کشید

بر مبنای تحلیل نتایج یکی از آزمونهایی که انجام آن برمبنای نتایج ماموریت برخورد ژرف امکان پذیر شد دانشمندان این احتمال را مطرح کرده اند که دنباله دار تمپل از منطقه ای از منظومه شمسی منشا گرفته باشد که امروزه قلمرو سیارت اورانوس و نپتون به شمار می رود. چنانچه صحت این نظریه تایید شود ، در باره دوران جوانی منظومه شمسی باید سناریوهایی را مورد نظر قرار داد که برمبنای ان ، این منظومه دوران پر آشوبی را سپری کرده است..
تمپل -۱ هنوز در کانون توجه قرار دارد. آيا او مسافري از دوران پر آشوب منظومه ما است.
ادامه مطلب اینجا
به نقل از سایت مجله نجوم

هیچ نظری موجود نیست: