سه‌شنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۸۰

سلام
یه کانون ستاره شناسی راه انداختیم .فکر کنم کارمون خوب ÷یش بره . راستی امسال عجب عیدی شده .
ما که تکلیفمونو نفهمیدیم.سیاه بپوشیم یا سفید.