دوشنبه، دی ۰۲، ۱۳۸۷

برنامه رصدي زمستان و برنامه هاي احتمالي سال جهاني نجوم

برنامه هاي پاييز رصدي همگي در تاريخ تعيين شده بدون هيچ مشكلي برگزار شدند. برنامه هاي زمستان به اين شرح خواهند يود.
شب اول : پنجشنبه 12 دي ماه (به دليل هماهنگي با برنامه رصدي كشوري به مناسيت آغاز سال جهاني نجوم، برنامه پنجشنبه برگزار مي شود).
شب دوم : جمعه 11 بهمن ماه.
شب سوم : جمعه 16 اسفند ماه.

زمان برنامه ها از هنگام غروب آفتاب تا 2 ساعت است. محل نيز مثل هميشه انتهاي پارك جنگلي اروميه، جنب آخرين سوله است.

برنامه 12 دي ماه به مناسبت آغاز سال جهاني نجوم به صورت ويژه برگزار خواهد شد. دوستاني كه مايل به همكاري هستند يا ايده هاي جديدي دارند من را بي نصيب نگذارند.

4 كارگاه براي سال جهاني همراه با هادي طباطبايي پيش بيني كرده ايم. ساعت هاي آفتابي، عكاسي نجومي، پروژه هاي نجومي و رصد كه در هر فصل يكي از آنها برگزار مي شود. اولين برنامه 9-8 اسفند با عنوان كارگاه ساعتهاي آفتابي برگزار مي شود.
به تناسب، همايشها و نمايشگاههايي نيز برنامه ريزي و برگزار خواهم كرد.
از امكانات و پيشنهاداتتان بي نصيبم نگذاريد.

روشهاي تعيين حد قدري بصري

مقدمه و پيش زمينه
تعريف حد قدري بصري، تاريكترين قدري است كه بوسيله چشم غير مسلح در سمت الراس قابل مشاهده است. اين پارامتر تحت تاثير شفافيت يا تميزي اتمسفر است. مقدار آلودگي نوريي كه بر ديد رصدگر موثراست نيز بر روي آن تاثير دارد. حد قدري بصري اغلب به عنوان شاخصي براي تعيين شفافيت اتمسفر و كيفيت عمومي محل رصد به كار مي رود. به عنوان مثال رصدگران شهاب هميشه حدقدري آسمان را در طول رصد ثبت مي كنند تا مقايسه رصدهاي رصدگران گوناگون از محلهاي رصدي متفاوت آسانتر شود.

ادامه متن را از اینجا دانلود كنيد.