یکشنبه، بهمن ۲۷، ۱۳۸۷

سفرنامه جكسون و اروميه

بي خوابي هاي شبانه اين ماه هاي اخير باعث شد كه مروري كنم بر كتابهايي كه يا كامل نخوانده بودم يا بي دقت خوانده بودم. در سفرنامه جكسون كه فروردين 1903 از ايروان وارد ايران شده بود و از تبريز به اروميه آمده بود، عكسهاي جالبي از اروميه ديدم كه بد نديدم ديگر همشهريان هم ببينند.


شنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۸۷

سالمرگ فروغ شعر فارسي

چهل و دومين سالمرگ فروغ فرخزاد گرامي.
هرچند امروز 2 روز از درگذشتش مي گذرد ولي اشتغال ذهني باعث فراموشي شده بود و روز مناسبتر از امروز كه سالگرد تدفينش است نيافتم.

چشم ها در ظلمت شب خيره بر راه ست
جوي مي نالد كه آيا كيست دلدارش ؟
شاخه ها نجوا كنان در گوش يكديگر
اي دريغا ... در كنارش نيست دلدارش

بر كه مي خندد فسون چشمش اي افسوس ؟
وز كدامين لب لبانش بوسه مي جويد ؟
پنجه اش در حلقه موي كه مي لغزد ؟
با كه در خلوت به مستي قصه مي گويد ؟

تيرگي ها را به دنبال چه مي كاوم
پس چرا در انتظارش باز بيدارم؟
[...]
نه ... دگر هرگز نمي آيد بديدارم

يادش گرامي.

جمعه، بهمن ۲۵، ۱۳۸۷

برخورد ماهواره ها

براي اولين بار در تاريخ فعاليتهاي فضايي انسان، دو ماهواره بزرگ به يكديگر برخود كردند و كامل متلاشي شدند. در گذشته برخوردهايي بين ماهواره هاي كوچك رخ داده بود ولي اكنون ماهواره هايي كه هركدام 700 كيلوگرم وزن دارند به هم خورده اند. سه شنبه 22 بهمن، ايريديم 33 و كاسموس 2251 در ارتفاع 800 كيلومتري بر فراز سيبري شمالي با سرعت حدود 8 كيلومتر در ثانيه به يكديگر خوردند. برخوردي با انرژي حدود 5 تن تي ان تي. دليل اين برخورد و تداخل مدار معلوم نيست زيرا هر دو داري مداري معين بوده و جابه جا كردن ايريديوم هم قبل از برخورد امكان پذير بوده. ذرات باقي مانده از اين دو اكنون در مدار هر كدام پخش شده و حلقه هاي از زباله فضايي را بوجود آورده. اين ذرات براي ايستگاه فضايي بين المللي كه در ارتفاع 350 كيلومتري قرار دارد خطري ندارند ولي مي توانند براي تلسكوپ فضايي هابل كه در حال حاضر در ارتفاع 610 كيلومتري فعاليت مي كند مشكل آفرين باشند. محققان آمريكايي ها بوسيله رادار ذرات را به دقت زير نظر دارند تا ديناميك انتقال آنها در روزهاي آتي به مدارهاي پايينتر را مطالعه كنند و از ايجاد مشكل براي ديگر وسايل موجود در مدار پيشگيري كنند. از اينجا مي توانيد فيلم شبيه سازي برخورد را ببينيد. اينجا هم توضيح و انيميشن خوبي دارد.
منابع: 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5