شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۴

و سرانجام، پلوتو

پلوتو همیشه دنیایی مجهول و ناشناس بود. آن زمانی که سیاره بود و در کتابها عکسی از آن نمی دیدیم، سرشار از ابهام بود و این چند سال اخیر هم که سیاره کوتوله شده و عکسهای تار و محوی که هابل از او گرفته باز هم مبهم و کنجکاوی برانگیز است. فصل پلوتو نیز در کتابهای منظومه شمسی همیشه ناقص و کوتاه بوده. اینک به لطف فضاپیمای افقهای نو تا مدتی دیگر قرار است که بخش بزرگی از این ابهامات رفع شود و البته سوالات جدید هم همراه این رفع ابهام بوجود آید. این فضا پیما مدتی طولانی ست که در راهست تا به پلوتو برسد. جزئیاتی کامل از این سفر و اطلاعاتی که این فضاپیما دراختیارمان خواهد گذاشت را در این مقاله می توانید بخوانید.