پنجشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،1/7/1384

جمعه 1/7/1384 ،2:53 : اعتدال پاییزی. خورشید با عبور از استوای سماوی از نیمکره شمالی آسمان به جنوب آن می رود. این موضوع موجب آغاز پاییز در نیمکره شمالی زمین و آغاز بهار در نیمکره جنوبی می شود. همچنین در این روز طول شب و روز برابر بوده و از این پس در نیمکره شمالی طول شب افزایش می یابد و در نیمکره جنوبی برعکس.

هیچ نظری موجود نیست: