جمعه، مهر ۰۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی ،1/7/1384

سال 1225 : سیاره نپتون کشف شد. نپتون اولین بار توسط ستاره شناس انگلیسی John Adams بر اساس محاسباتی بر روی اختلالات مدار اورانوس پیشگویی شده بود. جان آدامز تلاش کرد تا با جلب توجه Sir George Airy ، منجم سلطنتی ، برنامه ای برای جستجوی این سیاره ایجاد کند که به دلیل برخی بد اخلاقی های ! سیاسی و اجتماعی ناکام ماند. در این میان ریاضی دان فرانسوی Urbain Le Verrier ،مستقل از آدامز به محاسبات و نتایج مشابهی دست یافت که آنها را منتشر کرد.با خواندن مقاله Verrier منجم سلطنتی گریمویچ ، Airy مدیر رصدخانه کمبریج ،James Challis را ترغیب کرد تا به سرعت برنامه ای را برای جستجوی این سیاره آغاز کند. Challis موقعیت نپتون را چند شب توانست ثبت کند ولی در مقایسه با نقشه ها موفق نبود و نتوانست نپتون را شناسایی کند. در فرانسه نیز Le Verrier نتوانست مقامات را برای یرنامه ریزی جستجو توجیه کند، به همین دلیل موقعیت پیشبینی شده برای سیاره را برای Johann Galle از رصدخانه برلین فرستاد. با استفاده از نقشه ای جدید Galle در عرض 30 دقیقه سیاره جدید را پیدا کرد. فرانسویان بدون توجه به رصد سیاره در آلمان به سرعت اکتشاف را به نام خود خواندند. انگلیسی ها آنرا به نام Adams که یک ماه قبل از Le Verrier محاسبات را انجام داده بود خواندند. بعد از تعیین مدار سیاره، جستجویی در میان نوشته های پیشینیان صورت یافت که مشخص شد ستاره شناس فرانسوی در سال 1174 هجری شمسی نپتون را در یکی از نقشه هایش ثبت کرده ولی به سیاره بودن آن پی نبرده. در سال 1363 نیز در تحقیقاتی که بر روی دست نوشته های گالیله انجام شد، مشخص شد که او در سال 393 و 394هجری شمسی نپتون را ثبت کرده ولی نتوجه جابجایی آن در طول این مدت نشده و به عنوان دو ستاره جداگانه آتها را در نظر گرفته. امروزه این اکتشاف را به نام Adams و Le Verrier می شناسند، هرچند که بعضی نیز افتخار آنرا از آن Galle میدانند.

هیچ نظری موجود نیست: