چهارشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۴

کوازار ها، برنامه جدید هابل

کوازار ها از اجرام بی اندازه درخشان برون کهکشانی اند که تابش های قدرتمندی در طول موج های رادیوئی و مرئی گسیل میکنند.و دارای انتقال به سرخ زیاد هستند و اغلب همدم کهکشان هایی که بسیار فعالند و دارای سیاه چاله های بزرگ اند میباشند.
این دو کوازار از بین 20 کوازار اوليه كه از همين نوع بوده اند انتخاب شده اند. مطالعات و تحقیق روی این دو کوازار توسط یک تیم از منجمان حرفه ای اروپا انجام شده است.این تیم طی تحقیقاتی که انجام داد به نتیجه رسید که ، کوازار سمت چپ HE0450-2958 (از مرکز فاصله ای حدود 5 ميليون سال نوری دارد) و کهکشان پر جرمی را نیز در پیرامونش ندارد و کوازار سمت راست ( از مرکز فاصله ای حدود 1.5 ميليون سال نوری دارد)و دارای کهکشانی معمولی از نوع مارپیچی با بازو های بلند است.
اگر چه 2958 از 2426 فشرده تر است اما کهکشانش به صورت کامل مشاهده می شود. HE0450-2958نبودن کهکشان پیرامون اشاره ای است به نادر بودن این اتفاق که بین یک کهکشان معمولی و یک جرم بیگانه که پناهگاهی برای سیاه چاله ای فوق پر جرم است میباشد.همچنین در تصویر چپ (بالای کوازار) یک کهکشان شدیدا آشفته را مشاهده میکنید،که نشان دهنده آن است که این کهکشان با کهکشانی دیگر یا ...تصادف کرده که چنین آشفتگی را به وجود آورده است.
رصد خانه وي ال تي نشان داده است که تولد و شکل گیری ستارگان در این ناحیه بسیار زیاد و پر سرعت است. کوازار ها از اجرام بی اندازه درخشان برون کهکشانی اند که تابش های قدرتمندی در طول موج های رادیوئی و مرئی گسیل میکنند.و دارای انتقال به سرخ زیاد هستند و اغلب همدم کهکشان هایی که بسیار فعالند و دارای سیاه چاله های بزرگ اند میباشند.
به نقل از پارس اسکای

هیچ نظری موجود نیست: