شنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،27/6/1384

یکشنبه 27/6/1384 ،6:31 : ماه کامل. ماه کامل سپتامبر در فولکلور آمریکایی Fruit Moon یا Barley Moon نامیده میشود. از طرف دیگر چون نزدیکترین ماه کامل به اعتدال پاییزی نیز میباشد،Harvest Moon نیز نامیده میشود.
یکشنبه 17/6/1384 ،7:30 : عطارد در مقارنه سفلی.

هیچ نظری موجود نیست: