سه‌شنبه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۴

در آسمان 16/6/1384

چهارشنبه 16/6/1384 ،4:30 : مشتری در 1.8 درجه ای شمال ماه.
چهارشنبه 16/6/1384، 10:30 : سماک اعزل در 1.3 در جه ای جنوب ماه.
چهارشنبه 16/6/1384 ،13:30 :زهره در 0.6 درجه ای شمال ماه. اختفا از قسمتی از جنوبگان و آفریقای جنوبی. اطلاعات بیشتر.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

http://www.hamvatansalam.com/news42996.html
این آدرس را پیگیری کنید