دوشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۱

یکی از احمقانه ترین کارها تو مملکت ما ء این روزا سربازی رفتن . آخه دو سال زندگیتو تو ÷ادگانها حروم کنی که چی بشه .اگه قرار به خدمت به مملکته که خیلی راههای بهتری هست تا اینکه ادم زندگیشو این توری تلف کنه. اون خم تو دوره زمونهای که دنیا به یه لحظه بنده غفلت کنی له شدی.
به نظرم رسید یه سایت بسازم که خلق الله ی که با من موافقن بیا و امضا کنن ول چون توانایی تکنیکیشو ندارم از دوستانی که می تونن این کار رو بکنن درخواست کمک میکنم.
در ضمن ایمیل عزیز من هنوز ÷سوردش در اختیار من نیست کسی نمیتونه کمکم کنه؟