دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۴

اشباح حلقه ها ظاهر شدند

در حالیکه حدود ۲۵ سال از زمانی که فضا پیمای ویجر نخستین تصاویر خود از اشباح حلقه های حل راتهیه کرد و در آستانه نخستین سالگرد تصویربرداریهای کاسینی ، اعضای تیم تصویر برداری این فضا پیما توانستند مجموعه ای از تصاویر پی در پی راکه نشان دهنده اشباح حلقه های زحل بود تهیه کنند.
این مجموعه از تصاویر در بخش خارجی حلقه B تهیه شده است وابعاد آن به حدود ۳۵۰۰ کیلومتر در ۱۰۰ کیلومتر بالغ می شود. (ادامه خبر)
به نقل از سایت مجله نجوم

هیچ نظری موجود نیست: