یکشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۷

استقبال برفي از سال جهاني نجوم

اولبن برف اروميه در اولين روز سال 2009 باريد. تا ظهر هم حسابي باريد ولي ظهر به بعد هوا ناگهان صافِ صاف شد. با كمي تعلل و با نگاه به پيشبيني هاي هواشناسي كه همه بر ابري بودن هوا تاكيد داشتند به سمت پارك جنگلي رفتيم. هوا كاملن صاف بود. به محض رسيدن، تلسكوپ را سوار كردم. تا فيلتر خورشيد را گذاشتم و چشمم را پشت چشمي تلسكوپ گرفتم خورشيد پشت ابرها غروب كرد. به رصد خورشيد كه نرسيديم.
به غير از اعضاي گروه و علاقمنداني كه همراه اعضا آمده بودند كسي نيامده بود. البته بعد از مدتي تعدادي ديگر از دوستداران نجوم تيز حضور يافتند در جمعمان ولي كسي از غير منجمان نيامد. دليل واضح بود. هوا به دليل آسمان كاملن صاف بسيار بسيار سرد بود. باد هم به شدت مي وزيد و برف هاي باريده تا چند ساعت پيش را به سر و صورتمان و تلسكوپ مي كوبيد. تا جايي كه داخل لوله تلسكوپ هم برفي شده بود.
بعد از غروب خورشيد، ماه و زهره را رصد كرديم و از سوز و سرما برنامه را تعطيل كرديم. يكي از تميزترين آسمانهايي بود كه در اروميه ديده بودم. حيف كه هوا خيلي سرد بود و برنامه مان به ثمر نرسيد.
اعضاي گروه كه براي اجراي برنامه همكاري و برنامه ريزي كرده بودند، مرتضي حمزه زاده، پوريا دلير و ساحل احمدزاده بودند.