دوشنبه، شهریور ۱۴، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 14/6/1384

سال 1356 : ویجر 1 توسط یک موشک Titan-Centaur از مرکز فضایی کندی در کیپ کاناورال به فضا پرتاب شد. ویجر1 در مسیر خود از کنار مشتری و زحل عبور کرد.

هیچ نظری موجود نیست: