پنجشنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۴

در آسمان فردا جمعه،11/6/1384

جمعه 11/6/1384 ،13:30 : عطارد در 3درجه ای جنوب ماه.
جمعه 11/6/1384 ،16:30 : زهره در 1.4 درجه ای مشتری.
جمعه 11/6/1384 : سیارک 44 Nysa(قدر 10.8) در 2 دقیقه ای جنوب ستاره یوتا جدی.

هیچ نظری موجود نیست: