سه‌شنبه، دی ۰۶، ۱۳۸۴

گوشه ای از تاریخ نجوم و فضانوردی، امروز 6 دی 1384

سال 950(شمسی)-1571(میلادی) : ریاضیدان و ستاره شناس آلمانی Johannes Kepler متولد شد. او قوانین سه گانه حرکت سیاره ای را بنیان گذاشت که امروزه به نام قوانین کپلر نامیده می شود. جدولهای نجومی او دقیقترین تا آن زمان بود. این جداول صحه ای بودند بر نظریه خورشید مرکزی کوپرنیک علیه نظریه زمین مرکزی بطلمیوس.

دوشنبه، آذر ۱۴، ۱۳۸۴

اگر

اگر می دانی در این جهان کسی هست که با دیدنش رنگ رخسارت تغییر می کند و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد، مهم نیست که او مال تو باشد. مهم این است که فقط باشد، زندگی کند، لذت ببرد و نفس بکشد.