پنجشنبه، آذر ۰۸، ۱۳۹۷

جمعه، آذر ۰۲، ۱۳۹۷

رویدادهای نجومی آذرماه ۱۳۹۷


جمعه 2 آذر :
همنشینی ماه و خوشه پروین : ماه در فاصله 9.1 درجه¬ای خوشه پروین. خوشه پروین در صورت فلکی ثور قرار دارد.
ماه بدر : ساعت 09:10 ماه در حالت بدر و زمین بین ماه و خورشید خواهد بود. ماه تمام شب در آسمان است. ماه در این شب در صورت فلکی ثور قرار دارد.

شنبه 3 آذر:
مقارنه ماه و ستاره دبران : ساعت 00:39 این دو با جدایی 1.3 درجه در مقارنه قرار می گیرند. دبران درخشانترین ستاره صورت فلکی ثور است.
سیاره مشتری در بیشترین فاصله از زمین : ساعت 07:16 مشتری در فاصله 949.57 میلیون کیلومتری زمین قرار دارد.

دوشنبه 5 آذر:
مقارنه خورشید و مشتری : مقارنه این دو با فاصله 0.7 درجه ساعت 13:56 رخ می¬دهد که قابل مشاهد نیست.
حداقل فاصله ماه از زمین : ساعت 15:10 ماه در فاصله 366467 کیلومتری زمین قرار دارد.

سه شنبه 6 آذر:
عطارد در کمترین فاصله از زمین : عطارد ساعت 03:01 به حداقل فاصله از زمین یعنی 101.46 میلیون کیلومتر می¬رسد.
مقارنه داخلی عطارد : ساعت 12:38 عطارد در وضعیت مقارنه داخلی (مابین زمین و خورشید) قرار می گیرد. این رخداد با چشم قابل مشاهده نیست و جدایی زاویه¬ای خورشید و عطارد 0.9 درجه است.
مقارنه ماه و خوشه کندوی عسل : ساعت 23:02 ماه در فاصله 0.9 درجه خوشه کندوی عسل قرار می¬گیرد. ساعتی قبل و بعد از این زمان نیز این دو در فاصله نزدیکی از یکدیگر قابل مشاهده¬اند.

چهارشنبه 7 آذر:
مریخ در بهترین وضعیت مشاهده عصرگاهی : مریخ با قدر 0.1- در وضعیت بسیار مناسبی برای رصد شامگاهی قرار دارد.

پنجشنبه 8 آذر:
عطارد در کمترین فاصله از خورشید : عطارد ساعت 12:16 به نزدیکترین فاصله از خورشید یعنی 46 میلیون کیلومتر می¬رسد.
مقارنه ماه و ستاره قلب الاسد : ساعت 14:06 این دو به فاصله 1.5 درجه از یکدیگر می¬رسند. از آنجایی که در این زمان هیچکدام از آسمان ایران قابل رویت نیستند می¬توان آنها را در ساعت 06:36 صبح پنجشنبه وقتی در فاصله 4.8 درجه هستند مشاهده کرد.

جمعه 9 آذر:
تربیع آخر ماه : ساعت 03:50 ماه به تربیع آخر می¬رسد و از حدود نیمه شب در آسمان ظاهر می¬شود.
زهره در حداکثر درخشندگی : ساعت 05:46 زهره به حداکثر درخشندگی می¬رسد و با قدر 4.7- می¬درخشد. از آنجایی که خورشید ساعت 07:24 طلوع خواهد کرد فرصت بسیار مناسبی برای مشاهده و عکاسی از زهره خواهد بود. در فاصله 5.5 درجه از زهره ستاره سماک اعزل با قدر 1 می¬درخشد.
دوشنبه 12 آذر:
مقارنه ماه و سماک اعزل : ساعت 06:19 این دو در فاصله 7.3 درجه ای قرار دارند. از آنجایی که خورشید بیش از یک ساعت دیگر طلوع خواهد کرد، فرصت کافی برای مشاهده یا عکاسی از ماه و سماک اعزل وجود دارد. سماک اعزل درخشانترین ستاره صورت فلکی سنبله است.
مقارنه ماه و زهره : ساعت 22:03 این دو به فاصله 3.2 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. فردا صبح ساعت 04:33 صبح کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 4.3 درجه دید.


پنجشنبه 16 آذر:
زودترین غروب خورشید : امروز خورشید ساعت 17:11 غروب خواهد کرد و زودترین لحظه غروب در طول سال را رقم خواهد زد.

جمعه 16 آذر:
مقارنه مریخ و نپتون : ساعت 18:09 این دو سیاره به فاصله 0.02 دقیقه کمانی از یکدیگر می¬رسند. مقارنه ای بسیار نزدیک که از همه ایران می¬توان آنرا رصد کرد. مریخ از قدر 0.1 و نپتون از قدر 7.9 می¬درخشد. چون حد قدری که چشم غیر مسلح انسان می-تواند ببیند 6 است، بنابراین برای دیدن نپتون در کنار مریخ حداقل به تلسکوپی کوچک یا دوربین دوچشمی نیاز خواهید داشت. این دو از لحظه غروب خورشید و گرگ و میش شدن آسمان تا کمی قبل از نیمه شب که غروب کنند، قابل رویت هستند.

یکشنبه 18 آذر:
مقارنه ماه و زحل : این دو در ساعت 07:25 در فاصله 0.7 درجه از یکدیگر قرار دارند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 17:55 می¬توان آنها را با جدایی 4 درجه مشاهده کرد.

چهارشنبه 21 آذر:
ماه در بیشترین فاصله از زمین : ماه در فاصله 405242 کیلومتری زمین.

جمعه 23 آذر:
مقارنه ماه و نپتون : ساعت 17:41 ماه و نپتون به فاصله 3.7 درجه می¬رسند. تا نیمه شب که ماه در آسمان حضور دارد میتوان مقارنه را مشاهده کرد. برای دیدن نپتون تلسکوپی کوچک یا دوربین دوچشمی نیاز است.
اوج بارش شهابی جوزایی : این بارش شهابی یکی از پرشهابترین بارشهای سال است و در شرایط مناسب تا ساعتی 120 شهاب را می¬توان در اوج این بارش مشاهده کرد. برای اینکه هیچ احتمالی را برای دیدن شهابهای این بارش از دست ندهید بهتر است هم شب جمعه و هم شب شنبه به تماشای آسمان بروید.

شنبه 24 آذر:
مقارنه ماه و مریخ : ساعت 03:51 این دو به فاصله 3.9 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 23:31 روز قبل کمی قبل از نیمه شب می¬توان آنها را در فاصله 5.2 درجه دید.
حداکثر کشیدگی غربی عطارد : عطارد به حداکثر فاصله زاویه ای با خورشید می¬رسد. این جدایی زاویه¬ای در این روز 21.3 درجه خواهد بود. به همین دلیل این روز بهترین زمان برای دیدن این سیاره است و افراد سحرخیز می¬توانند ساعتی قبل از طلوع خورشید عطارد را در افق شرقی مشاهده کنند.
تربیع اول ماه : ساعت 15:20 ماه به تریبع اول می¬رسد و پس از غروب تا حوالی نیمه شب در آسمان است.

پنجشنبه 29 آذر:
عطارد در حداکثر درخشندگی : ساعت 20:26 عطارد به حداکثر درخشندگی می¬رسد و از قدر 0.4- می¬درخشد. سحرگاه پنجشنبه یا جمعه که نزدیکترین زمان حضور این سیاره در آسمان نسبت به ساعت گفته شده است می¬توان آنرا به راحتی ساعتی قبل از طلوع خورشید در آسمان دید.

جمعه 30 آذر:
مقارنه ماه و دبران : ساعت 11:04 این دو به فاصله 0.8 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام در آسمان نیستند. ساعت 05:24 صبح جمعه کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 4.1 درجه دید.
مقارنه مشتری و عطارد : ساعت 18:13 این دو سیاره به فاصله 0.9 درجه از یکدیگر می¬رسند. در این ساعت هیچکدام از دو سیاره در آسمان نیستند. ساعت 07:03 صبح جمعه کمی قبل از طلوع خورشید می¬توان آنها را در فاصله 1.1 درجه دید.


استخراج از علی آزادگان

دوشنبه، آبان ۲۱، ۱۳۹۷


علی آزادگان با بیان اینکه بارش شهابی ثوری بارشی است که برخلاف نام مشهورش، چندان پر شهاب نیست، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ویژگی بارز این بارش شهابی گسترده بودن مدت زمان آن است که حتی موجب شده تاریخ اوج بارش هم دقت درستی نداشته باشد و بین منابع مختلف، متفاوت باشد.
ادامه در :

https://www.mehrnews.com/news/4454411/رصد-آذرگوی-های-بارش-شهابی-ثوری-بعد-از-غروب-امروز

چهارشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۹۷

ایجاد محتوی فارسی


چطور بر بستر اینترنت محتوای مفید تولید کنیم؟

بیراه نیست اگر بگوییم امروزه پویایی و ارزش ملت‌ها و فرهنگ‌ها را با محتوای‌شان بر بستر اینترنت می‌سنجند. زبان و فرهنگی که محتوای بیشتری روی اینترنت داشته باشد قابل احترام‌تر بوده و جاودانگی بیشتری دارد. با این حال زبان فارسی با وجود پیشینه بلندمدتش در این جهان جدید وجود کمرنگی دارد.

ادامه در پیوند زیر:

http://peivast.com/solution/%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4/


یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۹۷

خداحافظی با درخش ایریدیوم

مدت زیادی تا خداحافاظی با درخش ایریدیوم باقی نمانده. این ماهواره ها تا پایان سال ۲۰۱۸ فعال خواهند بود و سپس با ماهواره های جدید که ایجاد درخش نمیکنند جایگزین خواهند شد.
البته همین الان دیگر محاسبات سایتها برای مکان و قدر درخشهای ایریدیم بسیار کم دقت شده و دیدن درخشهای ایریدیوم مشکل.

شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۹۷

مسیرهای کوهپیمایی

دو مسیر پیاده روی عظیم در ایالات متحده به نامهای مسیر آپالاچین (۳۵۰۰ کیلومتر) و مسیر پاسفیک کرست (۴۲۰۰ کیلومتر) وجود دارد. البته همراه تعداد زیادی مسیرهای دیگر که سازماندهی دولتی برای مسیرهای طبیعی و آثار دیدنی دارند. 
هرچند ایجاد سازماندهی ملی چنین چیزی در ایران بعید میرسد ولی اگر کوهنوردان و طبیعت گردها بتوانند به تدریج چنین مسیرهایی را معرفی کنند جاذبه بسیار ملی و بین مللی خواهد داشت.
مثلا مسیری که از خلیج فارس شروع شود و از کنار قلل مرتفع زاگرس و البرز به خزر برسد بسیار جالب و پیمودنی خواهد بود.