یکشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،20/6/1384

سال 1364 : سفینه ICE از درون دم پلاسمای دنباله دار 21P/Giacobini-Zinner عبور کرد. نام ابتدایی این سفینه ISSE-3(International Sun-Earth Explore 3) بود که سال 1357 پرتاب شد. در سال 1361این سفینه از طریق سیستم جاذبه ماه و زمین به مدار جدیدی برای مطالعه دنباله دار Giacobini-Zinner هدایت شد و ICE(International Cometary Explorer) نامیده شد.

هیچ نظری موجود نیست: