جمعه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،26/6/1384

شنبه 26/6/1384 ،1:30 : اورانوس در 2 درجه ای شمال ماه.
شنبه 26/6/1384 ،8:30 : زحل در 1.2 درجه ای جنوب خوشه کندوی عسل.
شنبه 26/6/1384 : اورانوس در 4دقیفه ای شمال ستاره SAO 146230(قدر 6.7).

هیچ نظری موجود نیست: