سه‌شنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا،6/7/1384

چهارشنبه 6/7/1384 ،8:30 : زحل در 5 درجه ای جنوب ماه.
چهارشنبه 6/7/1384 18:50 : ماه در اوج. فاصله 405307 کیلومنر و قطر زلویه ای 29 دقیقه و 29 ثانیه.

هیچ نظری موجود نیست: