پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۱

سلام
شنيدم ماه پيشوني مرده
مردن خيلي عجيب
جالبيش اينه كه مي دونيم اين هيكل گنده دير يا زود بايد بره
ول اصلا انگار نه انگار

پنجشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۱

هميشه دوست داشتم با همه از جمله زير دست هام رفتار دوستانه و صميمانه اي داشته باشم ولي انگار تو اين مملكت از اين كارها نميشه كرد.
راستي خيلي دوست دارم ببينم يه دانشگاه واقعي چه جوريه .