یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۹۸

راهنمای دانش‌جویان در ریاضیات نجوم

معرفی کتاب راهنمای دانش‌جویان در ریاضیات نجوم

کتاب راهنمای دانش‌جویان در ریاضیات نجوم نوشته‌ی دانیل فلیچ و جولیا کرگنوف، به همه‌ی نجوم‌آموزان کمک می‌کند تا ریاضیات مورد استفاده در نجوم مقدماتی را بفهمند و به کار ببرند.
کتاب حاضر فقط برای دانشجویان نجوم نیست و همه نجوم‌آموزانی که با ریاضیات نجوم به مشکل برمی‌خورند می‌توانند از این کتاب استفاده کنند. خواهید دید که این اثر ساختاری پیمانه‌‌ای دارد تا بتوانید مستقیم سراغ موضوع مورد نیازتان بروید. مثلاً اگر به مفاهیم گرانش مسلط هستید اما بر استفاده از قوانین تابش تسلط کافی ندارید، از فصل دو می‌‌گذرید و مستقیم به بخش 3-2 از فصل سوم می‌‌روید. بنابراین اگر به اخترشناسی علاقمندید اما ریاضی را سد راه یادگیری بیشتر یافته‌‌اید، این کتاب مناسب شماست.
کتاب راهنمای دانشجویان در ریاضیات نجوم (A students guide to the mathematics of astronomy) و مواد آموزشی همراه آن کمکتان می‌کند که از سد راهتان سکویی برای رسیدن به سطوح بالاتر دانش استفاده کنید. خواه دانشجویی باشید که برای رفع مشکلات ریاضی کلاس نجومتان یاری می‌‌جویید یا نجوم‌‌آموزی که برای یادگیری بیشتر مطالعه می‌‌کنید.
نویسندگان این اثر دانیل فلیچ (Daniel A Fleisch) و جولیا کرگنوف (Julia Kregenow) تاکید می‌کنند که این کتاب قصد ندارد اولین آشنایی شما با نجوم باشد و بیان موضوع‌های فراوانی که در کتاب‌های معمول آموزش نجوم آورده می‌شود را هم در خود ندارد. در عوض راه حل‌هایی جزء به جزء برای موضوع‌های انتخابی که دانشجویان ما با ریاضیات آن چالش داشته‌اند را شامل می‌شود. همچنین کوشیده‌اند تا متون کافی برای آن موضوع‌ها عرضه کنند تا به پرورش یادگیری عمیق‌تر کمک کنند، تا مفهوم رابطه‌های مهم ریاضی را شرح دهند، و مهم‌تر از همه، تعداد زیادی مثال برای روشن شدن موضوع‌ها ارائه می‌کنند.

در بخشی از کتاب راهنمای دانشجویان در ریاضیات نجوم می‌خوانیم:
هرگاه تبدیل واحدی انجام می‌دهید (یا هر مسئله دیگر اخترشناسی حل می‌کنید، یا هر چیز دیگری)، همیشه باید صحت پاسختان را بررسی کنید. باید از خود بپرسید "آیا پاسخی که بدست آوردم معقول است؟ آیا این پاسخ منطقی است؟" مثلا در پاسخ اشتباهی که برای تبدیل دقیقه به ساعت بدست آوردیم، از روی عدد حاصل می‌توانید بفهمید که حتما جایی از کار ایراد دارد. بالاخره هر 60 دقیقه برابر با یک ساعت است، پس عدد ساعت از عدد دقیقه معادل آن کوچک‌تر است اما پاسخی که بدست آورده اید از نظر عددی بزرگتر از عدد اولیه شماست. یعنی این دو کمیت نمی‌توانند هم ارز باشند و به شما هشدار می‌دهد که جایی از کار ایراد دارد.
البته اگر واحدها در حیطه تجربه عمومی شما نباشند (مانند پارسک و سال نوری در مثال دوم)، هیچ حسی از معقول بودن یا نبودن نتیجه بدست آمده نخواهید داشت. اما با تمرین می‌توانید این حس را بدست آورید، پس همیشه از پاسخ‌تان یک گام به عقب باز گردید و ببینید آیا معقول است. و همیشه به خاطر داشته باشید وقتی که به واحدی بزرگتر تبدیل می‌کنید (مانند دقیقه به ساعت)، قسمت عددی پاسختان باید کوچکتر شود تا ترکیب مقدار و واحد، نشان دهنده همان کمیت باشد).

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
اصول
1-1 واحدها و تبدیل واحد
1-2 روش‌های مطلق و نسبت
1-3 مسئله‌های آهنگ
1-4 نمادنویسی علمی
1-5 مسئله‌های فصل
فصل دو
گرانش
2-1 قانون گرانش نیوتن
2-2 قوانین حرکت نیوتن
2-3 قوانین کپلر
2-4 مسئله‌های فصل
فصل سه
نور
3-1 مقدمات اساسی نور و طیف
3-2 قوانین تابش
3-3 انتقال دوپلر
4-3 نمودارهای سرعت شعاعی
3-5 مسئله‌های فصل
فصل چهار
اختلاف منظر، اندازه زاویه‌ای و تفکیک زاویه‌ای
4-1 اختلاف منظر
4-2 اندازه زاویه‌ای
4-3 تفکیک زاویه‌ای
4-4 مسئله‌های فصل
فصل پنج
ستارگان
5-1 اختلاف منظر ستاره‌ای
5-2 تابندگی و درخشندگی ظاهری
5-3 قدرها
5-4 نمودار H-R. 201
مسئله‌های فصل 5
فصل شش
سیاه‌چاله‌ها و کیهان شناسی
6-1 چگالی
6-2 تندی فرار
6-3 سیاه‌ چاله‌ها
6-4 انبساط عالم
6-5 تاریخ و سرنوشت عالم
مسئله‌های بخش 6

 برای خرید کتاب می‌توانید از دو روش اقدام کنید. نسخه الکترونیک کتاب را می‌توانید از سایت یا اپلیکشن کتابراه بخرید. برای خرید نسخه چاپی هم با مترجم تماس بگیرید. ایمیل اینجانب ( ali_azadegan@yahoo.com ) یا از طریق تلگرام ( aladgn@ ).