سه‌شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۵

ديدگاه

دوستم، دكتر رزمجو اينجا نظرات معقولي بيان كرده، براي من خيلي آموزنده بود، البته من به هيچ وجه تاريخدان يا باستان شناس نيستم و نظرات شاهرخ رو علمي تر و دقيقتر مي دونم ولي شاهرخ هم مثل همه باستان شناسهاي ايراني بسيار بسيار شيفته ايرانه ( و حتي شايد بيشتر از ديگر باستان شناسان) و بسيار بسيار آگاه و علاقمند هخامنشيان.

چهارشنبه، اسفند ۱۶، ۱۳۸۵

300

اين حكايت فيلك 300 هم داره جالب ميشه! هنوز 2 روز مونده به اكران فيلم ملت دارن در مخالفت باهاش امضا جمع ميكنن! اميدوارم تا آخر هفته بتونم فيلم رو دانلود كنم، ببينم و نظر بدم. چيزاي زيادي دارم درباره اين خودبزرگ بيني ايرانيا!

Ring of Fire

Love is a burning thing
and it makes a firery ring
bound by wild desire
I fell in to a ring of fire...

I fell in to a burning ring of fire
I went down,down,down
and the flames went higher.
And it burns,burns,burns
the ring of fire
the ring of fire.

The taste of love is sweet
when hearts like our's meet
I fell for you like a child
oh, but the fire went wild..

I fell in to a burning ring of fire.....[etc]

Ring of Fire, by Jonny Cash

 

دوشنبه، اسفند ۱۴، ۱۳۸۵

چهارشنبه سوري

مي مرديد 25 سال پيش اين كارو مي كرديد؟ اين همه باعث تغيير سبك برگزاري چهارشنبه سوري نمي شديد؟ اين همه هزينه مادي و معنوي بيخود براي ملت درست نمي كرديد؟