چهارشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۴

فرانسویان شکوه آسمان ایران را نخواهند دید

در حالیکه کمتر از 10 روز تا آغاز به کار نمایشگاه ایران از زمین تا آسمان باقی مانده بود ، مسولین کاخ اکتشافات پاریس اعلام کردند به دلیل برخی ملاحظات از برگزاری این نشست معذورند
کاخ اکتشافات پاریس در خیابان شانزلیزه پاریس ، یکی از بزرگترین مراکز ترویج علم جهان است ، هر ساله صدها هزار نفر از فرانسویان و جهانگردانی که به این کشور سفر می کننداز این مرکز علمی بازدید می کنند تا با شکوه دانش بشری آشنا شوند. در این مرکز بزرگ علمی ، علاوه بر بخشهای دایمی که در زمینه های گوناگون علمی فعالیت می کند، نمایشگاههای فصلی نیز برگزار می شود تا درآن به معرفی دانش درگوشه وکنار جهان بپردازند. (ادامه خبر)
به نقل از خبرنگار

هیچ نظری موجود نیست: