شنبه، شهریور ۱۲، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 12/6/1384

سال 861 قبل از هجرت(شمسی) : اختفای مشتری و دلتا خرچنگ. این رویداد توسط بطلمیوس ثبت شده هرچند خود او این رخداد را رصد نکرده بود زیرا حدود 300 سال قبل از تولد او رویداده بود.
سال 1355 : مریخ نشین وایکینگ 2 در منطقه Utopia Planitia بر سطح مریخ نشست.وایکینگ 2 ،29 مرداد 1354 بیست روز قبل از وایکینگ 1 پرتاب شد ولی دو ماه بعد از وایکینگ 1 به مریخ رسید. مریخ نشین وایکینگ 2 از سطح مریخ عکسهایی ارسال کرد. همچنین نمونه هایی از خاک مریخ را برای یافتن نشانه یا ترکیباتی از حیات در مریخ تجزیه و تحلیل کرد. بررسی هایی نیز در مورد ساختار اتمسفر مریخ انجان داد. لرزه نگارهایی نیز برروی مریخ مستقر کرد. این مریخ نشین تا سه سال و نیم به زمین اطلاعات ارسال میکرد تا در 22فروردین 1359 ارتباطش با زمین قطع شد.

هیچ نظری موجود نیست: