دوشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،28/6/1384

سال 1081 : اختفا نپتون و مشتری. هیچ گزارشی در این زمینه وجود ندارد بویژه که 144 سال قبل از کشف نپتون رخ داده.
سال 1198 : مخترع و دانشمند فرانسوی ، Jean Bernard Leon متولد شد. او اولین عکس را از خورشید گرفت ، تست فوکال را برای تصحیح آینه تلسکوپهای بازتابی اختراع کرد،آونگ فوکو را برای اثبات چرخش زمین اختراع کرد. او همچنین ابزاری شامل آینه های دوار برای محاسبه سرعت نور ساخت و همچنین بر روی نحوه ترکیب تصاویر ناشی از دوربین های دوچشمی در چشمها تحقیقاتی انجام داد.
سال 1227 : ستاره شناس آمریکایی William Bond ، Hyperion قمر زحل را کشف کرد. در سال 1360 ویجر 2 عکسهای نمای نزدیکی از این قمر تهیه کرد که سیب زمینی شکل بودن آنرا نشان میداد. قطر آن از 220 کیلومتر تا 410 کیلونتر است. این ابعاد Hyperion را تبدیل به بزرگترین جرم اقماری سیب زمینی شکل تا به حال رصد شده می کند. دوره گردش Hyperion به دلیل نیروی جاذبه زحل که به جرم غیر متقارن هایپریون وارد میشود، بسیار نامنظم است.
ارسال یک نظر