دوشنبه، شهریور ۲۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی؛21/6/1384

سال 1338 : اتحاد جماهیر شوروی لونا 2 را پرتاب کرد. لونا 2 اولین وسیله دست ساز بشر بود که روی ماه افتاد.
سال 1341 : اتحاد جماهیر شوروی ماموریت بدون سرنشینی به سوی زهره را آزمایش کرد که سفینه مربوطه از مدارزمین نیز خارج نشد. این سومین تلاش نافرجام سری شورویها بود.
ارسال یک نظر