یکشنبه، اردیبهشت ۱۱، ۱۳۸۴

در آسمان امروز و فردا

یکشنبه 11/2/1384 07:51 : گانیمد از یک گرفتگی بسیار نزدیک با مشتری بیرون می آید.
یکشنبه 11/2/1384 10:54 : تربیع آخر ماه.
یکشنبه 11/2/1384 19:30 : نپتون در 5 درجه ای شمال ماه.
دوشنبه 12/2/1384 19:30 : مریخ در 3 درجه ای شمال ماه.

هیچ نظری موجود نیست: