پنجشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،16/2/1384

جمعه 16/2/1384،03:30 :حداقل لیبراسیون ماه ، 4.7 درجه.
جمعه 16/2/1384 ،14:30 : عطارد در 3 درجه ای جنوب ماه.

هیچ نظری موجود نیست: