سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۰، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 21/2/1384

چهارشنبه 21/2/1384 ،07:30 : سیارک وستا در مقارنه خورشیدی.
چهارشنبه 21/2/1384 : زهره در گره صعودی.
چهارشنبه 21/2/1384 : عطارد در بیشترین عرض خورشید مرکزی جنوبی.

هیچ نظری موجود نیست: