پنجشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 30/2/1384

جمعه 30/2/1384 ،2:30 : مشتری در 0.4 درجه ای شمال ماه. اختفا قابل رویت از جنوب آمریکای مرکزی تا آفریقای جنوبی. اطلاعات بیشتر.

هیچ نظری موجود نیست: