سه‌شنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 3/3/1384

سال 922 (1543) : ستاره شناس لهستانی ،نیکولاس کپرنیک در گذشت. او واضع نظریه خورشید مرکزی بود. بر پایه نظریه بطلمیوس ماه و خورشید به دور زمین می گردند و مریخ، مشتری و زحل در فلکهایی ورای فلک خورشید به دور زمین می چرخند. مشکل توجیه حرکت عطارد و زهره در این مدل بود. بطلمیوس زهره و عطارد را درون فلک خورشید قرار داد در حالی که دیگر ستاره شناسان آنها را پس از فلک خورشید قرار دادند. کوپرنیک متوجه شد که هیچ کدام این مدلها حرکت واقعی این دو سیاره در آسمان را درست توجیه نمی کنند و تنها مدل صحیح قرار گرفتن خورشید در مرکز و گردش سیارات از جمله زمین به دور آن است. انتشار این نظریه به دلیل اینکه زمین تغییر ناپذیر را به حرکت وامیداشت ، 36 سال تا زمان درگذشت کوپرنیک به تاخیر افتاد.

سال 1341 (1962) : فضانورد آمریکایی Scott Carpenter دومین آمریکای بود که درمدار زمین قرار گرفت. موشکهای مرکوری که برای وارد کردن مجدد آن به زمین پیش بینی شده بودند با 3 ثانیه تاخیر روشن شدند و این موضوع باعث شد نقطه فرود کپسول مرکوری 400 کیلومتر جابجا شود. Carpenter با 41 دقیقه تاخیر بوسیله علامتهایی که با آینه به یک قایق عبوری داده بود مکان یابی شد.

هیچ نظری موجود نیست: