چهارشنبه، اردیبهشت ۲۱، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،22/2/1384

پنجشنبه 22/2/1384، 10:58 : کالیستو از 5 ثانیه قوسی جنوب مشتری عبور می کند.
پنجشنبه 22/2/1384 ، 22:30 حداکثر رخگرد(لیبراسیون) ماه ، 6.8 درجه.

هیچ نظری موجود نیست: