یکشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 9/3/1384

/دوشنبه 9/3/1384 ، 16:17 : تذبیع آخر ماه.
دوشنبه 9/3/1384 ،16:30 : اورانوس در 3 درجه ای شمال ماه.
دوشنبه 9/3/1384 : عطارد در گره صعودی.
دوشنبه 9/3/1384 ،19:07 : عبور سایه یو و اروپا از روی مشتری.

هیچ نظری موجود نیست: