دوشنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 3/3/1384

سه شنبه 3/3/1384 ،0:48 : ماه کامل.
سه شنبه 3/3/1384 ، 12:30 : قلب العقرب در 0.8 درجه ای جنوب ماه. اختفا از آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و باریکه شمالی آمریکای جنوبی. اطلاعات بیشتر.

هیچ نظری موجود نیست: