یکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 25/2/1384

سال 413 (1034) : اختفا بتا عقرب و مشتری که توسط ستاره شناسان چینی رصد و ثبت شد.
سال 1092 (1713) : سالگرد تولد ستاره شناس فرانسوی Nicolas Louis de Lacialle. او در طول 4 سال رصد آسمان نیمکره جنوبی از دماغه امید نیک ، موقعیت 10000 ستاره را ثبت کرد و 42 جرم غیر ستاره ای را فهرست کرد و 15 صورت فلکی را نام گذاری نمود. فهرست ستارهای او برای نیم کره جنوبی هنوز مورد استقاده عمومی است.
سال 1337 (1958) : اتحاد جماهیر شوروی اسپوتنیک 3 را پرتاب کرد. این اولین ماهواره ای بود که از صفحات خورشیدی استفاده می کرد.
سال 1339 (1960) : اتحاد جماهیر شوروی اولین کپسول بدون سرنشین وستوک را آزمایش کرد. این کپسول از هم پاشید و در 14 شهریور 1341 در حوالی Wisconsin به زمسن افتاد.

هیچ نظری موجود نیست: