جمعه، خرداد ۰۶، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 7/3/1384

شنبه 7/3/1384 ،6:30 : حداکثر لیبراسیون ماه،6.7 درجه.
شنبه 7/3/1384 ،23:30 : تنها یکی از اقمار گالیله ای مشتری(کالیستو) برای رصگران آسیایی قابل دیدن است.از 19:05 تا 19:14 UTC.

هیچ نظری موجود نیست: