یکشنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 1/3/1384

سال 1374 (1995) : زمین از صفحه حلقه های زحل گذشت.با از بین رفتین درخش حلقه ها فرصت مناسبی برای بررسی اجرام کم نور اطراف زحل پدید آمد. تا آن زمان 18 قمر برای زحل کشف شده بود که 13 عدد آنها در زمانهای عبور از صفحه حلقه های زحل کشف شده بودند. و 4 قمر در طول همین عبور کشف شدند. البته احتمال خطا یا مشاهده مجدد قمرهای قبلی نیز بسیار است و کشف قمر باید با رصدهای بعدی تایید شود.

هیچ نظری موجود نیست: