جمعه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی 30/2/1384

سال 48 قبل از هجرت (573) : اختفا ستاره اتا خرچنگ و زهره بر اساس ثبت رصد ستاره شناسان چینی. 36 روز پیش همین ستاره با مریخ نیز اختفا داشت.

هیچ نظری موجود نیست: