دوشنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 10/3/1384

سه شنبه 10/3/1384 ،13:30 : مریخ در 30 ثانیه قوسی شمال ماه. اختفا قابل رویت از بخش جنوبی آمریکای جنوبی و بخش مرکزی آفریقای غربی. اطلاعات بیشتر.

هیچ نظری موجود نیست: