یکشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ، 26/2/1384

دوشنبه 26/2/1384 ،13:27 : تربیع اول ماه
دوشنبه 26/2/1384 ،15:18 : عبور سایه های اروپا و یو از روی مشتری.

هیچ نظری موجود نیست: