دوشنبه، آبان ۲۳، ۱۳۸۴

سیارک نشین گم شد.

سفینه ژاپنی Hayabusa به سیارک 25143 Itokawa در 21 آبانماه نزدیک شد و تا 100 متری آن رسید. سپس از سیارک دور شد تا نمونه برداری های دیگری نیز از سیارک به آورد. در جریان این آزمایشها سیارک نشین روبوتیک سفینه،Minerva از سفینه رها شد تا روی سیارک قرار بگیرد و اطلاعات عکس مخابره کند. ولی ....
ادامه مطلب را از لینک عنوان به انگلیسی بخوانید.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سلام / پاسخ شما:
injaa mitoonid chand-taa ghaleb farsi shodeh peydaa konid:
http://wp.corelist.net/

in 2 link ham baraye wordpress-e farsi mofideh:
http://www.farsiprojects.com/projects/Persian_wordpress
http://www.manionline.org/1384/03/14/wp-jalali/

injaa ham mitoonid meghdaar-e ziaadi theme amma farsi nashodeh peydaa konid.
http://codex.wordpress.org/Using_Themes/Theme_List