یکشنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،22/8/1384

سال 1212(1833) : بارش شهابی اسدی با 100000 شهاب در ساعت (28 شهاب در ثانیه) طوفانی به پا کرد.
سال 1350(1971) : Mariner 9 آمریکایی در مدار مریخ قرار گرفت. این سفینه اولین قمر هوشمندی بود که بدور سیاره دیگری غیر از زمین می گشت. این سفینه برای عکاسی از سطح مریخ پرتاب شده بود ولی گرفتن اولین عکسهایش یک ماه به دلیل طوفانی که سراسر مریخ را پوشانده بود به تاخیر افتاد. مارینر 9 یک سال در مدار مریخ بود و تمام سطح مریخ را با 7329 عکس نقشه برداری کرد و 4800 کیلومتر کانیونهای مریخی کشف کرد. این سفینه تا زمانی که توان مانور داشت عملیاتی بود تا در 5 آبان 1351 (27 اکتبر 1972) خاموش شد.
سال 1361(1982) : ارتباط زمین با مریخ نشین وایکینگ 1 قطع شد. این پایان برنامه وایکینگ بود زیرا وایکینگ 2 نیز دیگر عملیاتی نبود.

هیچ نظری موجود نیست: