جمعه، آبان ۱۳، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،14/8/1384

شنبه 14/8/1384 ،13:30 : اوج بارش شهابی ثور جنوبی. این بارش شهابی با نسبت متوسط 7 شهاب در ساعت به نسبت بارش ضعیفی بوده و در فاصله 26 شهریور تا 6 آذر میتوان شهابهای این بارش را در آسمان دید. سرچشمه این بارش به احتمال فراوان ذرات و غبار به جای مانده از دنباله دار Encke در 4700 سال پیش بوده است. مدار بسیاری از شهابهای این بارش با مدار آن زمان این دنباله دار مطابقت دارد. تاثیر گرانشی مشتری موجب پخشیدگی و تغییر مدار و این بارش شده. همچنین منشا جرمی که در سال 1908 حدود 2000 کیلومتر مربع از جنگلهای Tunguska, Siberia را صاف کرد!! را از شهاب های این بارش می دانند.
شنبه 14/8/1384 ،18:30 : حداکثر رخگرد ماه،7.8 درجه.
شنبه 14/8/1384 ،22:30 : زهره در 1.4 درجه ای شمال ماه.

هیچ نظری موجود نیست: