پنجشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۴

در آسمان فردا ،13/8/1384

جمعه 13/8/1384 ،2:30 : عطارد در 1.3 درجه ای شمال ماه.
جمعه 13/8/1384 ،10:30 : قلب العقرب در 0.2 درجه ای جنوب ماه. اطلاعات بیشتر.
جمعه 13/8/1384 ،15:30 : سیارک 19 Fortuna (قدر 8.9) درمقابله.

هیچ نظری موجود نیست: