پنجشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،19/8/1384

سال 1345 : Lunar Orbiter 2 آمریکایی ها وارد مدار ماه شد.
سال 1347 : شوروی ها Zond 6 را پرتاب کردند.
سال 1349 : شوروی ها Luna 17 رابه سوی ماه پرتاب کردند. این سفینه حامل اولین ماه پیما به نام Lunokhod 1 بود.

هیچ نظری موجود نیست: