شنبه، آبان ۲۱، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،21/8/1384

سال 1060 : ستاره شناس و عینک ساز ایرلندیWilliam Molyneux اولین کسی شد که مشتری را بدون اقمارش دید.
سال 1344 : شوروی ها Venera 2 را تحت ماموریتی که مسیر این سفینه از کنار زهره عبور میکرد به فضا پرتاب کردند. این سفینه از 24140 کیلومتری زهره گذشت.
سال 1359 : ویجر 1 نزدیکتریم دیدار خود با زحل را انجام داد و از 64200 کیلومتری فراز ابرهای زحل گذشت. عکسهایی که ویجر 1 مخابره کرد ،ساختارهای بینظیری از حلفه های زحل نمایان کرد و نیز نشان داد که Mimas قمر زحل بوسیله حفره برخوردی عظیمی پوشانده شده.

هیچ نظری موجود نیست: