دوشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،16/8/1384

سال 1010 : ستاره شناس فرانسوی Pierre Gassendi برای اولین بار عبور عطارد را رصد کرد. عبور توسط Johannes Kepler پیشبینی شده بود.

هیچ نظری موجود نیست: