پنجشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۴

گشايش بزرگترين تلسکوپ منفرد جهان در نيمکره جنوبی

بزرگترين تلسکوپ منفرد جهان در نيمکره جنوبی زمين صبح روز چهارشنبه در استان کيپ در آفريقای جنوبی افتتاح می شود.
"تلسکوپ بزرگ آفريقای جنوبی" يا "سالت" با هزينه 30 ميليون دلار ساخته شده است.
بخشی از بودجه ساخت اين تلسکوپ را دانشگاه های آمريکايی، بريتانيايی و زلاند نويی تامين کرده اند اما بزرگترين سهم ساخت متعلق به دولت آفريقای جنوبی است.
ارتفاعات خشک شمال استان "کيپ" برای بيش از 50 سال محل استقرار عمده ترين رصدخانه های آفريقای جنوبی بوده است.
اما "سالت" تلسکوپی کاملا متفاوت است و در آن 91 آينه شش ضلعی برای ايجاد تلسکوپی به قطر 11 متر به يکديگر متصل شده اند.
همه اين آينه ها در يک پوسته سفيد رنگ قارچی شکل عظيم نصب شده اند.
اندازه اين تلسکوپ آن را به ابزاری بسيار قدرتمند بدل می کند به طوری که قادر است نوری با قدرت تابندگی يک شمع روی کره ماه را رويت کند.
اين تلسکوپ قادر خواهد بود نور ستارگانی در فاصله 11 ميليارد سال نوری که در اوايل عمر کيهان می تابيدند را ببيند.
قرار است دانشگاه هايی که در هزينه ساخت تلسکوپ شريک شده اند اجازه استفاده از آن را داشته باشند.
سياستمداران احزاب مخالف دولت می گويند شايد بهتر بود سهم 10 ميليون دلاری آفريقای جنوبی برای ساخت اين رصدخانه صرف نيازهای اوليه آموزش علمی می شد، اما اين تلسکوپ نه فقط برای پيشرفت دانش بلکه دارای جنبه ای افتخاری است.
ديويد باکلی، دانشمند ارشد اين پروژه، در آستانه افتتاح تلسکوپ به بی بی سی گفت که اين پروژه ای نمادين برای آفريقاست که منبع الهام نسل تازه دانشمندان آفريقايی خواهد بود.
به نقل از سایت فارسی بی بی سی

هیچ نظری موجود نیست: