یکشنبه، آبان ۱۵، ۱۳۸۴

امروز در تاریخ نجوم و فضانوردی،15/8/1384

سال 1345 : آمریکایی ها Lunar Orbiter 2 را به سوی ماه پرتاب کردند. هدف اصلی این سفینه نقشه برداری از عوارض سطحی محل فرود آپولوها بود.
ارسال یک نظر